CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Variable speed wind turbine for power system stability enhancement

Nayeem Rahmat Ullah (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
IEEE Transaction on Energy Conversion Vol. 22 (2007), 1, p. 52-60.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Variable speed wind turbine, voltage stability, transient stability, reactive power, STATCOM.Denna post skapades 2006-11-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 23222

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur