CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The analysis of marked point patterns evolving through space and time

Aila Särkkä (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Eric Renshaw
Computational Statistics & Data Analysis Vol. 51 (2006), p. 1698-1718.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-13. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 23219

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
LANTBRUKSVETENSKAPER

Chalmers infrastruktur