CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Method for Optimising the Performance of a Robot

Behnam Kamrani ; Viktor Berbyuk (Institutionen för tillämpad mekanik, Mekaniska system) ; Daniel Wäppling ; Xialong Feng
(2005)
[Patent]

The invention relates to the technology of robot manipulators and automated production applications. The invention refers to a method for optimising the performance of a robot and more precisely for optimising the location, i.e. position and/or orientation, of a task relative to a robot.Denna post skapades 2006-11-12. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 23218

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mekaniska system (2005-2005)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur