CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trafikslagsövergripande databas för godstransporter

Traffic mode generic database for freight transport

Dan Andersson ; Johan Woxenius (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Jonas Flodén ; Catrin Lammgård ; Bernt Saxin
: External organization, 2005. - 74 pages s.
[Rapport]

Många anser att nuvarande statistikproduktionen inom godstransportområdet inte är tillräcklig för att tillgodose alla intressenters olika behov och en komplettering av den officiella statistiken har diskuterats under en låg tid. Syftet med denna förstudie är att identifiera myndigheters och transportbranschens databehov samt krav och önskemål avseende en gemensam godstransportdatabas. Dessutom skall den direkta eller indirekta påverkan från andra intressenter beaktas. Förstudien belyser också de sekretesskrav som påverkar uppbyggnaden av en databas.

Nyckelord: data bases, traffic modes, transport, freight


A prestudy for SIKA - Swedish Institute for Transport and Communications Analysis/the Samgods group and The Swedish International Freight AssociationDenna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2015-01-14.
CPL Pubid: 23211

 

Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)
Företagsekonomiska institutionen, Logistik och transportekonomi (2001-2010)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur