CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and implementation of a high-bandwidth pneumatic actuator for heavy goods vehicles

Leon Henderson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; David Cebon ; Jonathan Miller ; Robert Prescott
EuroBrake 2012 (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-02-15.
CPL Pubid: 232076

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur