CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A high performance slip control braking system for heavy goods vehicles

Leon Henderson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Jonathan Miller ; David Cebon
The 12th International Symposium on Advanced Vehicle Control (AVEC) (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-02-15.
CPL Pubid: 232073

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur