CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg

Karl Forsell ; Helena Eriksson ; Bengt Järvholm ; Eva Andersson ; Monica Lundh (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik) ; Ralph Nilsson
Göteborg : Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2015. ISBN: 9789178761500.- 36 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-15. Senast ändrad 2016-08-10.
CPL Pubid: 232069

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin (GU)
Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa (GU)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Yrkesmedicin

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapportserie AMM Göteborgs universitet 151