CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg

Karl Forsell ; Helena Eriksson ; Bengt Järvholm ; Eva Andersson ; Monica Lundh (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik) ; Ralph Nilsson
Göteborg : Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2015. ISBN: 9789178761500.- 36 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-15. Senast ändrad 2016-08-10.
CPL Pubid: 232069

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin (GU)
Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa (GU)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik (2014-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Yrkesmedicin

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapportserie AMM Göteborgs universitet 151