CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A static approach to work practices in a dynamic sociotechnical rality - the changes in work dmands of MArine Engineers

Monica Lundh (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations )
IMAREST Technical notes 4, (2014)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-15.
CPL Pubid: 232065

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur