CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transparency within automated engine control systems: The case of the Savannah Express

Monica Lundh (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik) ; Scott MacKinnon (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik) ; Yemao Man (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik)
18th International conference on ships and shipping research, Lecco, Italy, June 24-26 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-15. Senast ändrad 2017-03-16.
CPL Pubid: 232063

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik (2014-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur