CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Operational requirements in the engine room and engine control room

Monica Lundh (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik) ; Steven Mallam (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik)
Improving ship operational design 2nd edition p. 85-90. (2015)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-15.
CPL Pubid: 232061