CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrating Human Factors & Ergonomics in large-scale engineering projects: Investigating a practical approach for ship design

Steven Mallam (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik) ; Monica Lundh (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik) ; Scott MacKinnon (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik)
International Journal of Industrial Ergonomics (0169-8141). Vol. 50 (2015), p. 62-72.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-15.
CPL Pubid: 232059

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik (2014-2017)

Ämnesområden

Transport
Annan naturvetenskap
Annan teknik

Chalmers infrastruktur