CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of noise levels in shielded urban areas

Mikael Ögren ; Jens Forssén (Institutionen för teknisk akustik)
Proc. Inter-Noise 2001, Hague, Holland. p. 1-4. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-10. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 23205

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk akustik (1992-2004)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur