CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methodology for noise source modelling and its application to Baltic Sea shipping - Deliverable D4.1 of the BONUS SHEBA project

Mattias Liefvendahl (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Andreas Feymark (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. - 28 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-15. Senast ändrad 2016-02-15.
CPL Pubid: 232045

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik och akustik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)