CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The World Guide to Sustainable Enterprise: Sweden (Volume 3:EUROPE)

Sara Palander (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
The World Guide to Sustainable Enterprise (Volume 3:EUROPE). Greenleaf Publishing. Editor Wayne Visser. p. 230-235. (2016)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-15. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 232042

 

Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöledning
Energi
Produktion
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur