CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Atmospheric Turbulence on Sound Reduction by a Thin, Hard Screen: A Parameter Study Using the Sound Scattering Cross-Section

Jens Forssén (Institutionen för teknisk akustik)
Proc. 8th Int. Symp. on Long-Range Sound Propagation, The Pennsylvania State University, USA, 1998 p. 352-364. (1998)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-10. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 23198

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk akustik (1992-2004)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur