CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calculation of sound reduction by a screen in a turbulent atmosphere using the parabolic equation method

Jens Forssén (Institutionen för teknisk akustik)
Proc. ICA, Seattle, USA, 1998 p. 499-500. (1998)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-10. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 23197

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk akustik (1992-2004)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur