CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mitigation of nonlinear distortion in hybrid Raman/phase-sensitive amplifier links

Henrik Eliasson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Samuel Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Express (1094-4087). Vol. 24 (2016), 2, p. 888-900.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Hybrid systems combining distributed Raman amplification and phase-sensitive amplifiers (PSAs) are investigated in numerical simulations. We focus on the mitigation of fiber nonlinearities and the impact of the span power map which is also important in systems employing optical phase conjugation or phase-conjugated twin waves.We simulate multi-span PSA links with and without distributed Raman amplification and show that by including distributed Raman amplification, the transmission distance increases more at optimum launch power than in the linear regime. For a 5-channel WDM QPSK PSA-amplified system, we observe a transmission reach increase by a factor of 8.1 by including ideal distributed Raman amplification.

Nyckelord: Fiber optics and optical communication, nonlinear optics in fibers, coherent commuication.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-12. Senast ändrad 2016-07-06.
CPL Pubid: 231961

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)
Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Optik
Fotonik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Mitigation of nonlinear fiber distortion using phase conjugation


 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Phase-sensitive optical parametric amplifiers (PSOPA) (EC/FP7/291618)