CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantitative Tuft Flow Visualization on the Volvo S60 under realistic driving Conditions

Dirk Wieser ; Sabine Bonitz (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Christian Nayeri ; Christian O. Paschereit ; Alexander Broniewicz ; Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
54th AIAA Aerospace Sciences Meeting 2016 (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Aerodynamics, limiting streamlines, flow visualisation, flow separation, On-road testingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-12. Senast ändrad 2016-02-12.
CPL Pubid: 231960

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik (2015-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Teknisk mekanik
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)