CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Localization of compressional Alfvén eigenmodes in spherical tori

Håkan Smith (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik)
Physics of Plasmas Vol. 10 (2003), p. 1437.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23193

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur