CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Destabilization of magnetosonic-whistler waves by a relativistic runaway beam

Gergö Pokol (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Tünde Fülöp (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Per Helander ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
21st IAEA Fusion Energy Conference, Chengdu, 16-21 October p. TH/P6-2. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23192

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur