CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maximally supersymmetric Yang-Mills theory: The story of N=4 Yang-Mills theory

Lars Brink (Institutionen för fysik, Teoretisk fysik (Chalmers))
International Journal of Modern Physics A (0217-751X). Vol. 31 (2016), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-02-10. Senast ändrad 2016-07-06.
CPL Pubid: 231911

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Teoretisk fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur