CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impurity transport in ITER-like plasmas

Tünde Fülöp (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik ; Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
21st IAEA Fusion Energy Conference, Chengdu, 16-21 October p. TH/P2-24. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23190

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)
Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fusion

Chalmers infrastruktur