CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning from Buildings; A Strategy for Environmental Design

Paula Femenias (Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Architecture, Built Examples, Demonstration Projects, Environmental Design, Evaluation, Feed-bck, Sustainable Building, Design Strategies, Learning rocessesDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 2319

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling (2000-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2000-12-18

Ingår i serie

Built environment and sustainable development: report - Chalmers University of Technology 2000:4