CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The evoluation of Lund University's entrepreneurial ecosystem from 1980 to 2012

Tomas Karlsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Hans Landström ; Caroline Wigren
The Entrepreneurial University p. 131-150. (2015)
[Kapitel]

The chapter describes the development of entrepreneurial aspects of Lund University from 1980 to 2012Denna post skapades 2016-02-10. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 231869