CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of compressive breakage behaviour

Magnus Bengtsson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Per Svedensten (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Carl Magnus Evertsson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Proceeding of the XXIII International Mineral Processing Congress Vol. 1 (2006), p. 127-132.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-10. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 23185

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur