CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The N=8 Supergravity Hamiltonian as a Quadratic Form

Lars Brink (Institutionen för fundamental fysik, Elementarpartikelfysik)
Nuclear Physics Vol. B 753 (2006), p. 195-210.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Maximal Supergravity four-point couplinbDenna post skapades 2006-11-10. Senast ändrad 2012-07-04.
CPL Pubid: 23184

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Elementarpartikelfysik (2005-2013)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur