CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measuring characteristics of aggregate material from vertical shaft impact crushers

Magnus Bengtsson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Carl Magnus Evertsson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Minerals Engineering Vol. 19 (2006), 15, p. 1479-1486.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-10. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 23182

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Quality-Driven Production of Aggregates in Crushing Plants