CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large Eddy Simulation of The Cavitating Flow Around a Wing Section

Tobias Persson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Göran Bark (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Nabila Berchiche (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Christer Fureby (Extern ; Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik)
Sixth International Symposium on Cavitation, CAV2006, Wageningen, The Netherlands, September 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23181

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur