CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

IT - från produkter till tjänster

Gustav Sjöblom (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Företagshistoria: människorna, händelserna & prylarna (2001-7936). Vol. 2 (2015), 1, p. 12-15.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-08.
CPL Pubid: 231795

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Historia
Teknikhistoria

Chalmers infrastruktur