CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nätverksstyrning av transportinnovation

Gustav Sjöblom (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Stockholm : Vinnova, 2015. ISBN: 978-91-87537-37-0.- 78 s.
[Rapport]

Nyckelord: transportinnovation, innovation


Vinnova Rapport VR 15:07Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-08. Senast ändrad 2016-02-08.
CPL Pubid: 231793

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Transportteknik och logistik
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur