CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bond between reinforcement and concrete in vacuum treated zones

Ralejs Tepfers (Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik) ; Johan Aavik (Institutionen för byggnadsteknologi, Byggnadsmaterial)
Nordic Concrete Research, Nordic Concrete Federation, Oslo, December 1986 (ISSN 0800-6377). 5, p. 203-214. (1986)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Concrete, vacuum treatment, reinforcement, bondDenna post skapades 2006-11-09.
CPL Pubid: 23174

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik (1979-1992)
Institutionen för byggnadsteknologi, Byggnadsmaterial (1979-1992)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur