CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Very Small Flows? Review of the Societal Metabolism of Nanomaterials

Anna Furberg (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Rickard Arvidsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Advances in Nanotechnology. Volume 15 (2016)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-02-05. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 231734

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Miljöteknik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur