CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bond of bundled prestressing steel strands

Ralejs Tepfers (Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik) ; Jukka Jokela
Nordic Concrete Research, The Nordic Concrete Federation, Oslo December 1982 1, p. 12.1-12-19. (1982)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Concrete, prestress, anchorage, bundlingDenna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2017-10-09.
CPL Pubid: 23170

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik (1979-1992)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur