CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MISTRA - Sustainable building. Experiences from a cross-disciplinary programme

Michael Edén (Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling ; COMESA, Byggnadsekonomi) ; Åsa Jönsson (Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling ; COMESA, Byggnadsekonomi)
(2002)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Sustainable Building, Building Research, Inter-disciplinary, Energy, EnvironmentDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2317

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling (2000-2004)
COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Husbyggnad

Chalmers infrastruktur