CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nu kan billig energi ge global välfärd

Tomas Kåberger (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Hagaloggen http://hagainitiativet.se/tomas-kaberger-nu-kan-billig-energi-ge-global-valfard/ (2015)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-03. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 231647

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Naturresursteknik
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur