CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A New, Renewable Perspective on Regulatory Frameworks

Tomas Kåberger (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
http://www.sairec.org.za (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-03. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 231646

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Naturresursteknik
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur