CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Början på en önskvärd kolkris

Tomas Kåberger (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Dagens ETC (1652-8980). (2016)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-03. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 231638

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Naturresursteknik
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur