CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combining science and engineering for global health and prosperity

Tomas Kåberger (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Energy Science & Engineering (2050-0505). Vol. 4 (2016), 1, p. 3.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-03. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 231626

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Naturresursteknik
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur