CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon Capture via Chemical-Looping Combustion and Reforming

Marcus Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Magnus Rydén (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
International Seminar on Carbon Sequestration and Climate Change, Rio de Janeiro, Brazil, 24-27 Oct, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 23160

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur