CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tokamak current driven by poloidally asymmetric fueling

Per Helander ; Tünde Fülöp (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik ; Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
Proceedings of the 33rd EPS Plasma Physics Conference, Rome 2006 p. p 1.183. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23159

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)
Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fusion

Chalmers infrastruktur