CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The volume of Kahler-Einstein varieties and convex bodies

Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Robert Berman (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
journal fur de reine und angewandte mathematik (1435-5345 ). Vol. Epub ahead of print (2016),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-02-02. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 231588

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur