CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Robust Controller Design with Hard Input Constraints. Time Domain Approach

Vojtech Veselý ; Adrian Ilka (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
International Journal of Innovative Computing, Information and Control (1349-4198). Vol. 12 (2016), 1, p. 161-170.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A novel approach to robust controller design with hard input constraints is presented. The proposed robust controller design procedure is based on the robust stability condition developed using Affine or Parameter-Dependent Quadratic Stability approach. The obtained feasible design procedures are in the form of BMI or LMI. The obtained design results and their properties are illustrated in simulation examples.

Nyckelord: Robust controller, Affine, Parameter-dependent Lyapunov function, Hard input constraintsDenna post skapades 2016-02-02. Senast ändrad 2016-10-28.
CPL Pubid: 231584

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur