CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hållfasthetsteknisk undersökning av systemet Bjerkingbyglar

Ralejs Tepfers (Institutionen för konstruktionsteknik)
Byggmästaren 6, p. 1-8. (1968)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Betong, armering, armeringssystemDenna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2017-10-05.
CPL Pubid: 23156

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik (1965-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur