CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Försök med Bs 70-armering

Ralejs Tepfers (Institutionen för konstruktionsteknik)
Byggmästaren 1, p. 2-8. (1969)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: BS-70 armering, betong, tillämplighetstesterDenna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2017-10-05.
CPL Pubid: 23155

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik (1965-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur