CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue of plain concrete subjected to stress reversals

Ralejs Tepfers (Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik)
American Concrete Institute Symposium at 1980 Fall Convention 23-26 September , San Juhan, Puerto Rico (-). ACI SP 75-9, p. 195-215. (1980)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Concrete, Fatigue, Stress reversalsDenna post skapades 2006-11-09.
CPL Pubid: 23150

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik (1979-1992)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur