CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assembly Work Execution and Materials Kit Functionality in Parallel Flow Assembly Systems

Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
International Journal of Industrial Ergonomics (0169-8141). Vol. 31 (2003), 4, p. 263-281.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2315

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur