CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bättre kost för äldre

En vardaglig guide

Göran Petersson (Institutionen för kemi och kemiteknik)
2016. - 10 s.
[Rapport]

Rapporten guidar konkret till bättre kost dagligen för seniorer. Den riktar sig även till alla som på olika sätt är medansvariga för äldres kost. Specifika tips ges på områdena frukt & grönt, fett och protein, bröd och potatis samt socker och sötsaker. Länkar leder till fördjupning via nätkurser och rapporter.

Nyckelord: seniorer, livsmedel, antioxidanter, kolhydrater, drycker, frukost, lunch, hälsa


När resurser nu politiskt prioriteras om från äldreomsorg till invandrare blir granskning av kvalitén på äldres kost än mer angelägen.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-29. Senast ändrad 2016-01-31.
CPL Pubid: 231496

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)