CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methanol as a Marine Fuel

Karin Andersson (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Carlos Marquez Salazar
London : FCBI Energy, 2015. - 50 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-28.
CPL Pubid: 231471

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Miljövetenskap
Annan teknik

Chalmers infrastruktur