CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cross sections of light-ion reactions calculated from ab initio wave functions

Christian Forssén (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik ; Extern) ; P. Navrátil ; W.E. Ormand ; E. Caurier
Proceedings of Science, PoS(NIC-IX) p. 041. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23144

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur