CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thallium hyperfine anomaly

M. G. H. Gustavsson ; Christian Forssén (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik) ; A.-M. M\aartensson-Pendrill
Hyperfine Interactions Vol. 127 (2000), p. 347-352.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23142

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Atom- och molekylfysik och optik

Chalmers infrastruktur